DIZAJNOVÉ ŠTÚDIO CREATIVE IN

Všetci naši klienti čelia podobným problémom, ale každý klient má svoju vlastnú a jedinečnú definíciu úspechu. Podporujeme každého klienta priamo a vytvárame mu riešenie na mieru podľa našich osvedčených postupov, ktoré dokonale zodpovedajú ich špecifickým cieľom.

Zaráža nás trend a povedomie slovenského zákazníka, ktorý sa necháva zneužívať pre svoju nevedomosť. Myslíme si, že takéto zaobchádzanie so zákazníkom je neprípustné. Slovo služby je odvodené od slova slúžiť. Zákazník chce vedieť za čo platí, no často sa mu dostane vysvetlenie ktorému vôbec nerozumie. Naším cieľom je tento trend zbúrať a na Slovensku nastaviť nový štandard v poskytovaní reklamných služieb.

DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA

Veríme, že dlhodobú spoluprácu so zákazníkom je možné udržať len ak mu budú, poskytnuté relevantné vysvetlenia a profesionálne rady.

NAŠA VIZUÁLNA IDENTITA

Začiatky našej vizuálnej identity siahajú do roku 2008, kedy prišla reálna myšlienka založiť grafické štúdio. V tej dobe sme sa venovali prevažne grafickému dizajnu pre tlač. Preto vznikol názov INPRESS. Definovali sme farby ktoré nás sprevádzajú dodnes. Je to modrá farba a jej definícia sa od počiatku nezmenila. V roku 2010 sa ustálilo aj grafické stvárnenie loga. 

Ako nosný grafický prvok sme použili 3 kocky natočené v perspektíve.

Tento symbol stvárňuje rozumovú a presne definovanú firemnú filozofiu a to kvalitne a do detailu spracované projekty od návrhu až po realizáciu. Takto hranaté logo malo teda vizuálne podporiť modrú farbu, ktorá symbolizuje dôstojnosť, inteligenciu, pokoj, dôveru, čistotu a bezpečnosť.

V priebehu nasledujúcich 4 rokov sa menila len forma loga a typografia. To ale nepostačovalo, lebo naše služby sme rozšírili aj do iných segmentov biznisu. Potreba vniesť do loga emóciu bola čoraz silnejšia a nosný názov INPRESS bol už pre ponúkané služby mätúci. Na prelome rokov 2014 a 2015 sme sa zamerali na slovo IN ktoré sme postupne začleňovali do vizuálnej identity. Graficky sme slovo zjednodušili tak, 

aby boli zachované hranaté tvary a teda rozumová rovina našej firemnej filozofie.

Finálna zmena názvu štúdia na Creative IN, prišla začiatkom roka 2016. Oblé fonty nahradili tie hranaté a nosné slovo IN sme zabalili do štvorca s jednou ostrou hranou. Tešíme sa oblinám v našom novom logu, pretože práve tie odzrkadľujú pridanú hodnotu, ktorú sa neprestajne snažíme poskytovať našim klientom.

Scroll to Top